Maaseudun sydän on koulu

Perussuomalaisten Kuopion valtuustoryhmä ei hyväksy Koillisen maaseutualueen perusopetuksen palveluverkosto-suunnitelmaa.

Kuopion kaupunki on laatinut Strategian vuoteen 2030 saakka, jossa kerrotaan, että Kuopio on paras paikka lapsille. Kuopio on tunnettu luontoarvoistaan, vireästä maaseutualueestaan omaleimaisine keskuksineen, mutta on samalla myös urbaani elävän ja monipuolisen kulttuurin kaupunkikeskus. Ainutlaatuinen elin- ja luonnonympäristö tuottaa hyvinvointia asukkaille. Kuopiossa lapset ovat etusijalla – täällä on hyvä kasvaa.

Kuopiolainen opetus – Lupa Innostua eli Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma 2017-2025 ohjaa opetuksen ja koulutuksen kehittämistä ja painopisteitä. Kuopion kaupungin strategialinjaukset ohjaavat taas koulutuspoliittista ohjelmaa. Koulutuspolitiikan ydinlinjauksissa todetaan, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuus korkealaatuiseen oppimiseen ja pienille opiskelijamäärille kehitetään uudenlaisia opiskelumahdollisuuksia. Ja mielestäni tärkein ydinlinjaus on, että taloudellisesti ja pedagogisesti on optimaalista järjestää opetus erillisissä ala-ja yläkouluissa vähintään 120 oppilaan yksiköissä sekä yhtenäiskouluissa vähintään 240 oppilaan yksiköissä.

Jos koillisen maaseutualueen perusopetuksen palveluverkosto suunnitelma toteutetaan , tällöin Kuopion Starategian ja koulutuspoliittisen ohjelman sanat ovat pelkkää sanahelinää. Tällöin Kuopio ei ole tasavertainen lastensa suhteen, kaupungissa asuvat lapset saavat lähikoulutusta, heidän ei tarvitse matkustaa kouluun ja kotiin tuntikausia päivässä ja he voivat harrastaa koulun jälkeen monia harrastuksia. Maaseutualueen lapset taas eivät mahdollisesti parin tunnin koulukyydistyksen jälkeen jaksa tai voi lähteä harrastuksiin. Harrastuksiin, joita on maaseudulla muutenkin vähemmän ja niihin on saatava vanhemmilta kyyditys.

Perussuomalaisten mielestä lähi- ja kyläkoulut tulisi säilyttää. Se edistää ratkaisuna kestävää kehitystä, monimuotoisuutta, yksilöllistä opetusta yhteisöllisessä ilmapiirissä sekä myös alueiden elinvoimaisuutta. Lähikoulujen massalakkautukset ovat vääränlaista tasapäistämistä. Peruskoulun opetusryhmille tulisi säätää enimmäiskoot. Luokille 1-4 enimmäisryhmäkoko tulisi olla 18 lasta ja siitä eteenpäin 24 oppilasta.

Pia Punkki
Kuopion Seudun Perussuomalaisten pj.
Kaupunginvaltuutettu, maakuntavavaltuutettu
Perussuomalaisten Kuopion valtuustoryhmän sihteeri
Kaupunkirakennelautakunnan jäsen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa